ikonka

Naše službySoudní překlady a tlumočení

Soudní překlad:

Překlad opatřený doložkou s razítkem a podpisem soudního tlumočníka, který se dle platných předpisů svazuje s dodaným originálem. Účelem doložky je ověření pravosti překladu, tzn. ověření, že překlad zcela odpovídá originálu, což tlumočník stvrzuje svojí pečetí a podpisem.


Soudní tlumočení:

Tlumočení u notáře, na státním úřadě, svatby, aj. tlumočení, které soudní tlumočník ověří svojí pečetí a podpisem.


Soudní ověření se požaduje mj. pro všechny dokumenty určené pro státní instituce a úřady v ČR i v zahraničí. Jedná se především o: výpisy z obchodního a trestního rejstříku, plné moci, rodné listy, oddací listy, životopisy, potvrzení (z úřadů, bank, apod.) atd.Písemné překlady

Překlady vyhotovují překladatelé s právním, ekonomickým a technickým vzděláním.


Specializace na překlady:

  • právních a obchodních dokumentů
  • překlady v oborech: strojírenství, elektro, stavebnictví, kultura, služby, atd.
  • projektové dokumentace a stavebních textů
  • běžné korespondence
  • soudně ověřené překlady


Tlumočení

Tlumočení:

  • simultánní – tlumočník hovoří zároveň s osobou, jejíž projev tlumočí obchodní jednání, schůzky, semináře, kongresy, tiskové konference, výstavy, předváděcí akce, prezentace firem, odborné školení ... ), - doprovodné - konsekutivní - následné tlumočení, např. na prezentacích, přednáškách apod., kdy replika tlumočníka následuje až po replice tlumočené osoby.

Specializace na tlumočení:

  • právních a obchodních jednání, přednášek, konferencí, tlumočení na úřadech, soudech, další obory (strojírenství, elektro, stavebnictví, kultura, služby) atd.

Soudně ověřené tlumočení:

  • tlumočení tlumočníkem jmenovaným soudem ČR.
  • běžné i soudní tlumočení zajistíme kdekoliv v ČR i v zahraničí dle Vašich požadavků.


Překlady po telefonu

Dle individuální domluvy.