ikona

Ceník překladů a tlumočení


Za soudní překlady nejsou účtovány příplatky!

Písemný překlad do češtiny za 1 NS* 270,- Kč
Písemný překlad do cizího jazyku za 1 NS 290,- Kč
1 hodina tlumočení v ČR i zahraničí od 400,- Kč
1 den tlumočení v ČR i zahraničí od 3 500,-Kč

* Normostrana (NS) = překladová jednotka, rozsah 1800 znaků s mezerami

Možné příplatky:

expresní příplatek (vyhotovení do 1 dne nad 2 NS) 0-50%
náročné texty (technika aj.) 0-50%

Slevy:

více jazykových mutací (překlad téhož textu do srbštiny i chorvatštiny) 50%
u první zakázky 10%

ikona

Překlady krátkých telefonických hovorů dohodou


ikona

Ceny ostatních služeb dohodou