ikona

Časté dotazy


Co je to soudní překlad?

Úřední překlad vyhotovený soudním překladatelem opatřený doložkou a razítkem. Převážně se jedná o texty určené pro státní orgány: rodné a oddací listy, vysvědčení, výpisy z obchodních rejstříků, výroční zprávy apod. Aby mohl být soudní překlad vyhotoven, je potřeba dodat překlad v originálu nebo ověřené kopii (provádí notář nebo matrika městského/obecního úřadu). Kopie nebo originál je pak svázán pečetním provázkem s překladem a překladatelskou doložkou.

S čím se svazuje soudní překlad?

S originálem nebo ověřenou kopií, které je pak svázáno pečetním provázkem s překladem a překladatelskou doložkou.

Podle čeho je počítána normostrana (NS)?

Jedná se o jednotku překladu. 1 NS = 1800 znaků s mezerami (počítáme na desetiny).

Jak se určí cena překladu?

Podle počtu normostran, dále podle termínu dodání, náročnosti a charakteru textu. Běžný rozsah je 5 NS/24 hodin. Konkrétní informace obdržíte na naší infolince 608 447 219.

Jakým způsobem můžete zaručit kvalitu překladu?

Buď ověřením textu soudním překladatelem, který je pověřen soudem ČR provádět překlady, nebo korekturou rodilým mluvčím. Obě tyto garance poskytujeme bezplatně.

Kolik stran jste schopni přeložit za 1 den?

15 - 25 normostran (NS). Záleží na náročnosti textu.


Základní pojmy

Normostrana (NS):
překladová jednotka, rozsah 1800 znaků s mezerami
Simultánní tlumočení:
tlumočník hovoří s osobou, jejíž projev zároveň tlumočí
Konsekutivní tlumočení:
následné tlumočení, např. na konferencích, přednáškách apod., kdy projev tlumočníka následuje po projevu tlumočené osoby
Vyhláška o soudních tlumočnících:
podle této se řídí vyhotovování soudních překladů a soudních tlumočení. Jedná se o vyhlášku č. 37/1967 Sb.